concurs pintura ràpida veinat salt

Concurs de pintura ràpida al Veïnat de Salt

Concurs de Pintura ràpida al Veïnat de Salt

Racons amb encant del veïnat de Salt

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
2 de maig de 2015

1. Objecte del concurs: El tema de l’obra a presentar serà relacionat
amb el barri del Veïnat de Salt
2. Participants: Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.
S’estableixen dues categories: Adults (més de 17 anys) i Juvenil (de 12
a 17 anys).
3. Característiques de l’obra:
3.1 Temàtica: Racons amb encant del Veïnat de Salt
3.2 Tècniques: Les tècniques que es poden emprar seran: Acrílic o
aquarel—la.
3.3 Format i presentació:
En cas de tècnica acrílica:
– Categoria juvenil: es proposa com a suport el cartró-tela les mides han
de ser: 41×33 (nº6)
– Categoria adults: suport tela les mides de la qual han de ser 61×50 (12
figura)
En cas de tècnica aquarel—la: suport paper
3.4 Es podrà presentar una única obra per participant.
3.5 Signatura: els treballs hauran d’anar signats amb el nom i cognoms
del participant al darrera de l’obra.
4. Inscripcions: Les inscripcions es faran el mateix dia del concurs,
dissabte 2 de maig de 2015, a la consergeria de la Factoria Cultural
Coma Cros entre 9 i 9,30h del matí. Una vegada inscrits, els
participants tindran temps fins les 14h per a la realització de les obres.
Les obres s’hauran d’entregar al mateix lloc de les inscripcions entre
les 14 i les 14,30 h.
5. Consulta de les bases: les bases estaran exposades a la pàgina web
viusalt.com, a la web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
6. Jurat i veredicte: El Jurat estarà integrat per persones vinculades al
món de l’art i la cultura, així com un representant municipal. El
veredicte i entrega de premis es farà a les 17.30 h de la tarda a
l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, on es podran veure les
obres fins a les 20h.
7. Premis:
a. Adults
S’atorgarà un únic premi consistent en un sopar i una nit
d’hotel per a dos persones.
b. Juvenil
S’atorgarà un únic premi consistent en un dinar i una
passejada en bicicleta elèctrica per a quatre persones.
Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de
Salt.
7.1. Criteris de valoració:
ADULTS
a) Ús de la Tècnica: de 0 a 5 punts
b) Originalitat: de 0 a 5 punts
c) Coherència entre el treball i la temàtica proposada: de 0 a 5 punts
JUVENILS
a) Ús de la Tècnica: de 0 a 5 punts
b) Originalitat: de 0 a 5 punts
c) Coherència entre el treball i la temàtica proposada: de 0 a 5 punts
8. Resolució:
a) El concurs podrà ser declarat desert en el cas que el jurat consideri
que cap dels projectes tinguin la suficient qualitat artística o no s’ajustin
als continguts proposats.
c) El veredicte final serà inapel—lable.
d) Tots els treballs seran exposats en un equipament municipal del 4 al 9
maig. Passat aquest període, i fins el 16 de maig els autors de les obres
no premiades les podran recollir a l’Oficina de Promoció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Salt.
9. El mal temps no serà obstacle per a la celebració del concurs
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases.
L’organització resoldrà les circumstàncies imprevistes.